Yoga i Medytacje

Yoga

Do ścieżek yogi zaliczamy m.in.:

Yoga w dosłownym tłumaczeniu to połączenie słów: „łączenie”, „koncentracja”, „skupienie”, „kierowanie”. Yoga to nie tylko ćwiczenia, jakby się pozornie zdawało. Pozwala nam zrelaksować się i dostarcza naszemu organizmowi ogromne pokłady energii, czego nie dokonalibyśmy samymi ćwiczeniami fizycznymi. Czujemy się lepiej, bo nasz organizm jest lepiej dotleniony. Co więcej, yoga przyczynia się do modelowania naszej sylwetki. Yoga kojarzy się ze ścieżką asan, a najbardziej trafnym określeniem asany jest sformułowanie: „praktyka pozycji”.

  1. Hatha yoga – w przypadku tej formy yogi duże znaczenie ma wyżej wspomniany asan. Należy jednak podkreślić, że ścieżka ta nie skupia się jedynie na ćwiczeniach fizycznych – kładzie także nacisk na ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia siły woli i charakteru oraz koncentracji. Odmiany hatha yogi to:
  2. Vinyasa – w dosłownym tłumaczeniu to: „ruch połączony z oddechem”;
  3. Kundalini – skupia się na oddechu, przy pomocy asany;
  4. Sivananda – elementy składowe tej odmiany to: ćwiczenia, oddech, relaksacja, dieta, pozytywne nastawienie oraz medytacja;
  5. Iyengara – wyróżnia ją od innych precyzją, w jakiej wykonuje asany, stawia na świadomość naszego ciała;

e)      Ashtanga – ta forma posiada osiem stopni (osiem członów): etyka, zasady postępowania, pozycja, oddech, zmysły, koncentracja, medytacja, świadomość.

Medytacja

Medytacja to rodzaj sztuki polegającej na skupianiu swojej uwagi na czymś, a  co za tym idzie – to umiejętność trwania głęboko w tym stanie, a także zdolność patrzenia w głąb siebie. Medytacja może przybierać różne formy, jednak zawsze koncentruje się na trzech głównych zasadach:

  1. Należy skupiać się tylko na jednym wybranym przez siebie elemencie, tak aby nasz umysł pozostał nieporuszony. Taki element jest przedmiotem medytacji, którym może być np. oddech, słowo (mantra), czynność, uczucie, dźwięk, skojarzenie w postaci jakiegoś obrazu, czy też wizji oraz wszystko inne, co pozwoli skupić naszą uwagę.
  2. Nasze myśli skupiamy na wybranym obiekcie (elemencie). Jak wiadomo nie od dziś, umysł ciężko jest odciągnąć od różnych pobocznych myśli, które nieustannie napływają i wędrują po nim. To nie lada sztuka, która wymaga wprawy i pewnych umiejętności, ale należy pamiętać, że świadoma i kontrolowana koncentracja przychodzi z czasem.
  3. W czasie trwania medytacji należy unikać wszelkich zbędnych myśli oraz wrażeń. Należy za każdym razem wycofywać się z ingerencji w jakiekolwiek toki, czy też drogi myślowe, które tym samym będą naturalnie stopniowo znikać.

Co nam daje medytacja?

Pozytywnie wpływa zarówno na ciało, jak i na umysł człowieka.

Typy medytacji:

  1. medytacja koncentracji (skupienia) samatha – ścieżka „malownicza”
  2. medytacja uważności vipassana- ścieżka bezpośrednia

Obie ścieżki nie wykluczają się wzajemnie, są one częściami jednej całości – dążą do tego, aby doprowadzić nasz umysł do stanu skupienia, za cel stawia tzw.: „Właściwe Skupienie”.

Strona główna:

 „Nie poznasz granicy między magią a rzeczywistością , dopóki jej nie przekroczysz” P. Adamczyk